V Pakiet „Compliance Premium”

 

Zmieniający się świat gospodarczy i nowe obowiązki prawne będą wymagały wdrożenia compliance również w małych i średnich podmiotach. Grono naszych wyspecjalizowanych prawników i doradców podatkowych przygotuje i wdroży wewnętrzny zbiór zasad zapewniających zgodność Państwa działalności z przepisami prawa oraz przyjętymi normami wewnętrznymi. Oprócz zgodności z prawem prawidłowo wdrożony compliance pozwala ograniczyć odpowiedzialność osób zasiadających w zarządzie oraz kadry średniego i wyższego szczebla za ewentualne nieprawidłowości związane z prowadzoną działalnością.

Pakiet Compliance Premium zawiera przegląd obszarów w których przedsiębiorca jest lub będzie zobowiązany do spełniania określonych wymogów prawnych wraz z dodatkową usługą wdrożenia rocznego planu compliance w Państwa działalności.

Pakiet Compliance Premium obejmuje m.in.:

  • dane osobowe (RODO);
  • regulacje dotyczące prania brudnych pieniędzy, antykorupcyjne i w sprawie nadużyć finansowych;
  • lista przesłanek należytej staranności w VAT w obrocie z kontrahentami;
  • kwestie pracownicze i dotyczące tzw. sygnalistów;
  • polityka rachunkowości i ceny transferowe;
  • obowiązki wynikające z przepisów ustawy o jawności życia publicznego;
  • ryzyka wystąpienia nadużyć;
  • ochrona tajemnic przedsiębiorstwa, znaków towarowych i patentów;
  • najlepsze praktyki;
  • regulacje szczególne dla danych branż.

Proszę pamiętać, że obowiązki dostosowania procedur wewnętrznych i stosowanych w kontaktach z klientami do niektórych wymogów prawnych obwarowany jest bardzo wysokimi karami. Nie wdrożenie procedur compliance w terminie może narazić Państwa na dotkliwe sankcje.

Dodatkowo zapewniamy Państwu szkolenia dla pracowników, testowanie, monitorowanie i audyty wdrożonego compliance.

Wynagrodzenie za Pakiet Compliance Premium ustalane jest indywidualnie w zależności od zakresu przeglądu/wdrożenia planu compliance.

Ceny zaczynają się już od 1999 PLN netto!

Po więcej szczegółów napisz, zadzwoń lub zostaw wiadomość – na pewno oddzwonimy!

Zadzwoń: tel.:
+48 793 994 629,
+ 48 792 692 042
lub wyślij wiadomość: kancelaria@i-rs.pl

Zapraszamy na stronę naszej kancelarii: www.i-rs.pl.

Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski, Szubierajski Sp.k.
ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa
NIP: 527-268-74-56