IV Pakiet „Fachowa pomoc”

 

Zaufaj naszemu doświadczeniu i śpij spokojnie!

Z naszego doświadczenia wiemy jak niespodziewane i kosztowne mogą być postępowania sądowe bądź kontrole, w których uczestniczą przedsiębiorcy. Dlatego proponujemy Państwu pakiet przedpłaconej, priorytetowej obsługi prawnej i/lub podatkowej w przypadku kłopotów m.in. z postępowaniami sądowymi, postępowaniami administracyjnymi,  kontrolami, kontrolami podatkowymi lub celno-skarbowymi. Priorytetowa obsługa prawna i podatkowa oznacza zaangażowanie się prawników i doradców podatkowych Kancelarii w prowadzoną sprawę najpóźniej w ciągu 12h od powiadomienia o rozpoczęciu postępowania lub kontroli!

W ramach pakietu „Fachowa pomoc” przysługuje Państwu priorytetowa pomoc prawna i/lub podatkowa oraz reprezentacja przez radców prawnych lub doradców podatkowych Kancelarii przez okres

 • po opłaceniu co najmniej 1 kwartału – opłacony okres + 1 kolejny kwartał;
 • po opłaceniu co najmniej 2 kwartałów – opłacony okres + 2 kolejne kwartały;
 • po opłaceniu co najmniej 3 kwartałów – opłacony okres + 3 kolejne kwartały;
 • po opłaceniu co najmniej 4 kwartałów – opłacony okres + 4 kolejne kwartały;
W zakres „Fachowej pomocy” wchodzą m.in.:

 • wszelkie postępowania sądowe, których jesteście Państwo stroną;
 • postępowania sądowo-administracyjne;
 • postępowania administracyjne;
 • postępowania windykacyjne i egzekucyjne;
 • kontrole i postępowania podatkowe prowadzone przez urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe w zakresie wszystkich podatków;
 • kontrole i postępowania prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną, Główny Inspektorat Weterynarii, Inspekcję Handlową, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Straż Graniczną;
 • kontrole i postępowania prowadzone przez organy koncesyjne lub prowadzące rejestry działalności regulowanej;
 • kontrole i postępowania prowadzone przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Inspekcję Ochrony Środowiska, Komisję Nadzoru Finansowego i inne instytucje publicznoprawne.

Otrzymujecie Państwo pełna reprezentację przed sądami, organami administracji, organami podatkowymi i celno-skarbowymi, wszelkie porady i wyjaśnienia w zakresie toczących się postępowań i kontroli oraz wszystkie czynności konieczne w ich toku.

Cena ryczałtu wynosi 999 PLN netto miesięcznie, zaś liczba przysługujących Państwu godzin pracy naszych prawników i doradców podatkowych zależna jest od długości okresu opłacania ryczałtu:

1 kwartał – 12h;
2 kwartały – 28h;
3 kwartały – 44h;
4 kwartały – 62h.

Po więcej szczegółów napisz, zadzwoń lub zostaw wiadomość – na pewno oddzwonimy!

Zadzwoń: tel.:
+48 793 994 629,
+ 48 792 692 042
lub wyślij wiadomość: kancelaria@i-rs.pl

Zapraszamy na stronę naszej kancelarii: www.i-rs.pl.

Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski, Szubierajski Sp.k.
ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa
NIP: 527-268-74-56