Podobnie jak w poprzednim roku, także i w tym w celu złożenia sprawozdań finansowych należy wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ekrs.ms.gov.pl/

Do złożenia sprawozdania będzie nam potrzebny kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis ePUAP.

Dalsze kroki są uzależnione od tego czy posiadamy już konto na stronie:

I. Nie posiadam jeszcze profilu na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

 Jeżeli nie mamy jeszcze konta na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości, należy na stronie: https://ekrs.ms.gov.pl/s24/strona-glowna wybrać na samym stronie po lewej stronie wybrać przycisk: „Utwórz konto”, gdzie będzie konieczne wprowadzenie podstawowych danych, w tym adresu email do weryfikacji oraz wyboru hasła do tworzonego profilu. Koniecznym jest także złożenie Potwierdzenia znajdującego się tuż pod miejscem gdzie wprowadzamy wspomniane dane.

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Po wypełnieniu powyższych pól zostaniemy odesłani na kolejną stronę, gdzie założone konto musi zostać poddane autoryzacji podpisem kwalifikowanym lub profilem ePUAP.

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Zakładając, że posiadamy profil ePUAP, po kliknięciu w niego zostaniemy odesłani do strony: profilu zaufanego, gdzie po dokonaniu logowania do systemu podpisujemy zgłoszenie podpisem zaufanym.

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Następnie koniecznym będzie wprowadzenie kodu autoryzacji uzyskanego na urządzenie wskazane podczas składania wniosku o wydanie ePUAPu.

Po dokonaniu autoryzacji należy przejść do drugiego etapu opisanego poniżej.

 

I. Posiadam już profil na Stronie Ministerstwa

 Wybieramy zakładkę „Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Po lewej stronie wybieramy następnie przycisk „Zaloguj się”, po czym wpisujemy dane posiadanego profilu i klikamy przycisk „Zaloguj”:

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Następnie wybieramy dodanie nowego zgłoszenia poprzez przycisk „Dodaj zgłoszenie”:

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Następnie system odsyła nas do czterokrokowego systemu wprowadzania danych i weryfikacji wniosku.

Na pierwszym etapie musimy podać jedynie numer KRS Spółki, którego dokumenty chcemy złożyć. Po wprowadzeniu numeru KRS Spółki klikamy przycisk „Szukaj”, a po tym jak system odnajdzie dane dotyczące Spółki na dole strony po lewej stronie klikamy przycisk „Dalej”.

Po wykonaniu powyższych kroków, system przeniesie nas do drugiego etapu składania dokumentów, na którym wprowadzamy okres jakiego dotyczy składane sprawozdanie, oświadczenie czy zgłoszenie dotyczy dokumentów Spółki czy też całej grupy kapitałowej. Po wypełnieniu wszystkich danych klikamy przycisk: „Dodaj dokumenty”.

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Powyższe czynności odsyłają nas na podstronę systemu, gdzie kolejno wprowadzamy Datę sporządzenia dokumentu, język (domyślnie polski), rodzaj dokumentu oraz wybieramy dokument z dysku. Standardowo do systemu będzie eksportować pliki dokumentów zawierających już podpis elektroniczny lub podpis ePUAP (pliki w architekturze .xml) lub go nie wymagający. Wgranie pliku do systemu może zająć chwilę. Pliki muszą być eksportowane i zapisane do systemu pojedynczo. Zapisane w systemie dokumenty winny zostać wyszczególnione w tabeli na dole strony.

Oprócz samego sprawozdania finansowego, rozumianego jako dokumenty księgowe, do KRSu należy złożyć w przypadku spółek z zorganizowaną odpowiedzialnością:

1)    Sprawozdanie zarządu z działalności (forma dokumentu elektronicznego);

2)    Uchwałę o zatwierdzeniu sprawdzania finansowego (zwykła forma);

3)    Uchwałę o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat finansowych (zwykła forma).

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Następnie klikamy przycisk „Zapisz” (Uwaga, gdyby okazało się, że z uwagi na ustawioną rozdzielczość ekranu nie widać przycisku „Zapisz” należy zmniejszyć przybliżenie wyświetlania obrazu – standardowo w ustawieniach przeglądarki lub scrolem myszki trzymając klawisz lewego „Ctrl”.

Po dodaniu wszystkich dokumentów przechodzimy do kolejnego etapu poprzez kliknięcie przycisku „Dalej”.

Jeżeli na poprzednim etapie wprowadziliśmy do systemu dokument sporządzony w programie Comarch, a oznaczony przez nas jako „Roczne sprawozdanie finansowe” to na kolejnym etapie będzie zapytani o oświadczenie, że dołączone do zgłoszenia dokumenty spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, tj., że „Oryginał dokumentu został podpisany przez kierownika jednostki w rozumieniu art.3 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz osobę prowadzącą księgi rachunkowe”.

Natomiast, jeżeli na etapie wprowadzania i zapisywania dokumentu wybraliśmy dodatkowo „Sprawozdanie z działalności”: zostaniemy poproszeni o złożenie dodatkowego oświadczenia, że Oryginał dokumentu został podpisany przez kierownika jednostki w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. członka zarządu lub innego organu zarządzającego. W przypadku spółki jawnej za kierownika jednostki uważa się – wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej – wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariuszy prowadzących sprawy spółki, a w przypadku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością członków zarządu prowadzących sprawy Spółki. W przypadku Spółek likwidowanych lub objętych postępowaniem upadłościowym, będą to kolejno: likwidator, syndyk lub zarządca).

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Po złożeniu oświadczeń o których mowa powyżej, klikamy „Zapisz” oraz przycisk „Dalej

Powyższe przenosi nas na ostatni etap składania sprawozdania, gdzie musimy wykonać kolejne kroki:

1)    Weryfikacja zgłoszenia – jeżeli wszystko zostało sporządzone i wprowadzone prawidłowo, system da nam możliwość wybrania osoby podpisującej zgłoszenie (Krok II i III)

2)    Wybieramy osobę podpisującą zgłoszenie

3)    Wybieramy rodzaj podpisu osoby dokonującej zgłoszenia

4)     Klikamy „Zapisz” oraz „Wyślij zgłoszenie do Repozytorium RF”

Kliknięcie przycisku do wysyłki zgłoszenia spowoduje zakończenie procedury zgłoszenia wniosku, a na wskazany mail otrzymamy stosowne potwierdzenie złożenia dokumentów.

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Jeśli masz pytanie do któregoś z kroków, bądź potrzebujesz pomocy – służymy radą i zachęcamy do kontaktu kancelaria@i-rs.pl