Polityka prywatności Kancelarii Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp. k.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp. k. (zwana dalej Kancelarią) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski, Szubierajski Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, dalej: ,,Kancelarią’’. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług realizowanych na podstawie zawartej umowy z Kancelarią.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania,  sprostowania,  prawo do bycia zapomnianym, jak również posiada Pa/Pani prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.

Kancelaria przetwarza przekazane dane osobowe wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności, i nieujawniania ich innym podmiotom, chyba że ujawnienie to następuje na podstawie wyrażonego upoważnienia.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych Justyną Tyburską w Kancelarii Radców Prawnych Ryszewski, Szubierajski Sp. k. możliwy jest  pod tel.: 48 792 692 042 adres poczty elektronicznej: iod@i-rs.pl.

 

Zasady ochrony danych osobowych

Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp. k. oraz jej dostawcy usług korzystają na swoich stronach internetowych z plików „cookies”, „pixel tags” oraz innych technologii cyfrowej personalizacji danych. Korzystamy również z plików „pixel tags” w naszych biuletynach. Plik „cookie” to bardzo mały fragment informacji zapisanej w formie pliku tekstowego umieszczanego w Państwa komputerze. Plik „pixel Tag” to mały plik obrazkowy, który informuje nas, że odwiedzili Państwo jedną z naszych stron. Takie znaczniki cyfrowe umożliwiają zarówno nam samym, jak i naszym dostawcom usług na uzyskanie informacji  o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę w przeszłości. Informują nas one również i o tym, czy wybrali Państwo link w jednym z naszych biuletynów.

Dodatkowe informacje dotyczące plików ‘cookies’ dostępne są na stronie: http://www.allaboutcookies.org

Funkcjonowanie witryny internetowej

Korzystamy z plików ‘cookies’ w celu tworzenia zbiorczych statystyk odwiedzających nasze strony internetowe oraz ich zachowań w sieci. Wykorzystujemy te informacje, aby dowiedzieć się, które z części naszej witryny internetowej są najczęściej odwiedzane oraz na potrzeby wprowadzania odpowiednich usprawnień. Dane mają charakter skumulowany, co oznacza, że nie możemy dokonywać identyfikacji poszczególnych odwiedzających.

Ta witryna korzysta z internetowej usługi analitycznej Google Analytics dostarczanej przez firmę Google, Inc. („Google”). Usługa Google Analytics korzysta z plików cookies aby analizować sposoby korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie, dotyczące korzystania przez Państwa z witryny (wraz z Państwa adresem IP) zostaną przekazane do Google i będą przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tej informacji na potrzeby dokonywania oceny korzystania przez Państwa z witryny, opracowywania raportów na temat aktywności na stronie dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług dotyczących witryny i korzystania z Internetu. Polityka prywatności firmy Google dostępna jest na stronie: http://www.google.com/intl/en_ALL/policies/privacy/.

Reklama

Nasi dostawcy usług korzystają również z plików ‘cookies’ oraz znaczników cyfrowych na potrzeby wspomagania naszych programów reklamowych. Odwiedzając inne strony internetowe mogą Państwo zobaczyć reklamę firmy Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp. k. odwiedzili Państwo naszą stronę. Istnieje możliwość wyłączenia opcji sieciowych programów reklamowych, które śledzą Państwa aktywność w różnych witrynach na potrzeby dostarczania odwiedzającym spersonalizowanych treści reklamowych.  W Stanach Zjednoczonych należy skorzystać ze strony strony Digital Advertising Alliance Ad Choices Opt-Out Page. W Kanadzie należy zajrzeć na stronę Digital Advertising Alliance of Canada Opt-Out Page.

Instrukcja wyłączania plików ‘cookies’

Istnieje również możliwość ustawienia Państwa przeglądarki w taki sposób, aby akceptowała ona lub odrzucała wszystkie konkretne pliki ‘cookies’. Można także ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby wysyłała ona ostrzeżenie za każdym razem, kiedy plik typu ‘cookie’ jest przesyłany do Państwa komputera. Mogą Państwo również usuwać pliki ‘cookies’, które zostały zachowane na Państwa komputerze.

Safari

 1. Otwórz menu przeglądarki Safari
  2. Wybierz ‚Ustawienia’
  3. Wybierz zakładkę „Bezpieczeństwo”
  4. Wybierz „Akcepuj pliki”, a następnie zaakceptuj, odrzuć lub zaakceptuj wybrane.

Przeglądarka Firefox 3.0+

 1. W pasku menu wybierz zakładkę ‚Narzędzia’
  2. Wybierz ‚Opcje…’
  3. Wybierz zakładkę ‚Prywatność’ w najwyższej pozycji menu
  4. W rozwiniętym oknie opcji wybierz ‘Używaj zwyczajowych ustawień w historii’
  5. Wyłącz pole  o treści  ‘Akceptuj pliki ‘cookies’ ze stron internetowych’
  6. Wybierz OK i zamknij ekran.

Przeglądarka Internet Explorer 7.0+

 1. Wybierz zakładkę ‚Narzędzia’ na pasku menu
  2. Wybierz zakładkę ‚Opcje’
  3. Wybierz zakładkę ‚Prywatność’ w najwyższej pozycji menu
  4. Wybierz przycisk ‚Zaawansowane’
  5. Wybierz  ‘Powiadamiaj’ zarówno dla opcji ‘First party cookies’, jak i ‘Third Party Cookies’
  6. Wybierz OK i zamknij ekran.

Przeglądarka Google Chrome 8.0+

 1. Wybierz ‚Menu Narzędzia’
  2. Wybierz ‚Opcje’
  3. Wybierz opcję ‚Under the Bonnet’
  4. Wybierz przycisk ‚Ustawienia plików ‘cookie’’ i wybierz opcję ‘Blokuj wszystkie obce pliki ‘cookies’ bez wyjątku’
  5. Zamknij ekran.

Gromadzenie innych danych

Na naszych serwerach przechowujemy także inne dane niż te, które pozyskujemy z wykorzystaniem plików „cookies”. Te dane to przede wszystkim adresy IP, czas nadejścia zapytania do naszego serwera, informacje o typie i wersji systemu operacyjnego oraz przeglądarki. Ponadto, jeśli użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową naszego serwisu z innej strony internetowej, to zbieramy informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.

 

Wykorzystywanie danych

Zebrane dane przechowujemy przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości administrowania serwisem. Ponadto służą nam one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z naszego serwisu. Dane gromadzone przy użyciu plików „cookies” nie są ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa organów władzy publicznej.

 

Zadzwoń: tel.:
+48 793 994 629,
+ 48 792 692 042
lub wyślij wiadomość: kancelaria@i-rs.pl

Zapraszamy na stronę naszej kancelarii: www.i-rs.pl.

Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski, Szubierajski Sp.k.
Prosta 51, 00-838 Warszawa
NIP: 527-268-74-56