Skontaktuj się z nami i dołącz do grona zadowolonych Klientów.

Zadzwoń:
tel.: +48 793 994 629,  + 48 792 692 042,  lub wyślij wiadomość: kancelaria@i-rs.pl

Zapraszamy na stronę naszej kancelarii: www.i-rs.pl.

Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski, Szubierajski Sp.k.
ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa

NIP: 527-268-74-56

Administratorem Twoich dobrowolnie podanych danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski, Szubierajski Sp.k.,  ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu skierowania zapytania do Kancelarii na zasadach określonych w regulaminie. Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski, Szubierajski Sp.k. nie będzie udostępniać Twoich danych osobowych, chyba że będzie to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu oraz poprawienia danych osobowych.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobwoych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych Kancelarię Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, numer NIP: 527-268-74-56, REGON: 146416546 w celu umożliwienia kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane drogą elektroniczną.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią Polityki prywatności, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujacych mi prawach.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej: RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski, Szubierajski sp.k.,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@i-rs.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie usprawiedliwionego interesu administratora lub strony trzeciej,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające realizujące obsługę zgłoszeń na zlecenie administratora,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, Warszawa,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

Zadzwoń: tel.:
+48 793 994 629,
+ 48 792 692 042
lub wyślij wiadomość: kancelaria@i-rs.pl

Zapraszamy na stronę naszej kancelarii: www.i-rs.pl.

Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski, Szubierajski Sp.k.
ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa
NIP: 527-268-74-56