Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych Celem przeciwdziałania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu przepisy Unii Europejskiej nałożyły na państwa członkowskie szereg obowiązków w tym obowiązek przechowywania...
Czy faktura jest potwierdzeniem zawarcia transakcji?

Czy faktura jest potwierdzeniem zawarcia transakcji?

Na tak postawione pytanie warto doprecyzować, iż wszystko zależy od okoliczności w jakich doszło do wystawienia faktury VAT. Nie zawsze bowiem między stronami obrotu gospodarczego dla zawarcia umowy konieczne jest jej spisywanie. Jednocześnie należy podkreślić, że...
Czy forma prawna w biznesie ma znaczenie?

Czy forma prawna w biznesie ma znaczenie?

Celem artykułu jest odpowiedzenie na jedno z częściej słyszanych przez nas pytań od Klientów prowadzących działalność gospodarczą o bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej w Spółce cywilnej oraz Spółce jawnej. Dodatkowo podejmiemy także próbę wyjaśnienia...
Sprawozdanie finansowe – Jak złożyć dokumenty /Krok po kroku/.

Sprawozdanie finansowe – Jak złożyć dokumenty /Krok po kroku/.

Podobnie jak w poprzednim roku, także i w tym w celu złożenia sprawozdań finansowych należy wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ekrs.ms.gov.pl/ Do złożenia sprawozdania będzie nam potrzebny kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis ePUAP. Dalsze...