Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych Celem przeciwdziałania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu przepisy Unii Europejskiej nałożyły na państwa członkowskie szereg obowiązków w tym obowiązek przechowywania...
Czy faktura jest potwierdzeniem zawarcia transakcji?

Czy faktura jest potwierdzeniem zawarcia transakcji?

Na tak postawione pytanie warto doprecyzować, iż wszystko zależy od okoliczności w jakich doszło do wystawienia faktury VAT. Nie zawsze bowiem między stronami obrotu gospodarczego dla zawarcia umowy konieczne jest jej spisywanie. Jednocześnie należy podkreślić, że...